一号站娱乐登录

部分生僻字列表
生僻字 部首 读音
??/td> Ben1
? Biao1
? Biao1
? Chong2
? Cu1
Cui4
Miao3
??/td> Pa2
Yan3
?? Yao2
Xuan1
?@ Hui3
?@ Xuan3
?? Ying1
Han2
??/td> Wei1
?? Sheng2
Wei3
??/td> Wei1
?D Yi4
?j Kun1
Yan3
Ying1
? Shen1
? Jing3
? Han2
Wei3
? Sheng1
? Rong2
? Tian4
? Cheng1
? Gou3
? Pi2
? Chang4
? Yang2
Kun1
?k Ying1
Ya4
?? Xu1
Yan2
?? Man4
?R Nan4
??/td> Huan2
??/td> Xiao1
? Chong1
? Hui4
He2
? He4
? Xu3
? Xuan1
?d Xu4
?P Fang3
?? Xi1
?R Xuan1
Yu4
Xuan4
?? Zhe2
Han2
?D Yang2
??/td> Nan2
??/td> Ying4
Sheng4
?? Yi4
?N Sheng4
? Qing2
??/td> Qing2
Sheng3
??/td> Qing4
??/td> Han2
?? Shi2
?F Qian1
?V Yun2
??/td> Sheng1
Ying2
?^ Mi4
?^ Wu4
? Sheng1
? Sheng1
? Sheng4
? Yi1
广 Xiu1
Xie2
Xin1
?U Que4
??/td> Shen1
?S Ao4
Wu1
Tong2
??/td> Jie2
?| Tao1
? Ying1
? Qin1
Ning2
?? Ning2
? Qing1
? Xiao1
? Su1
You2
Xiao3
? Kun1
? Qing4
Liu2
? Yang2
? Jing4
? Zhi4
? Jing4
??/td> Zhe2
??/td> Chen1
??/td> Shen1
? Xian3
?i Yao2